Truyện Bạn Cùng Phòng Có Độc

Bạn Cùng Phòng Có Độc

Thể loại : Bách Hợp
Tác Giả : Vô Liêu Đáo Để
Số Chương  : 69
Trạng Thái : Full
Nguồn : wattpad.com/story/122874024
Cập Nhật  : 10:04 06-04-2020
Tựa: 室友有毒
Tác giả: Vô Liêu Đáo Để - 无聊到底
Thể loại: Hiện đại, thanh thủy, internet, hằng ngày
Tình trạng Raw: 69 chương - Hoàn
Tình trạng Edit: Hoàn
Translate: QT đại nhân, Google đại tỷ
Chuyên-solo-mid: Thiên Thánh
Tấn Giang: jjwxc/2438598
Giới thiệu vắn tắt: Bộ truyện này có độc

Danh sách chương

Comment, Review truyện Bạn Cùng Phòng Có Độc