Truyện Boss Vô Sỉ: Sở Thiếu Cuồng Thê

Boss Vô Sỉ: Sở Thiếu Cuồng Thê

Thể loại : Ngôn Tình, Sủng
Tác Giả : Khiết Băng
Số Chương  : 16
Trạng Thái : Còn Tiếp Hot
Nguồn : wattpad.com/user/VuongKhietBang
Cập Nhật  : 15:00 12-02-2020
Bình Luận : 3Xem
Thể loại: Ngọt, sủng, HE

Nam chính: Sở Khắc Uy

Nữ chính: Mặc Thiến 

Số chương: chưa xác định

Comment, Review truyện Boss Vô Sỉ: Sở Thiếu Cuồng Thê