Truyện Cả Thế Giới Ngăn Tôi Nhảy Sông Tự Sát

Cả Thế Giới Ngăn Tôi Nhảy Sông Tự Sát

Thể loại : Trọng Sinh, Bách Hợp
Tác Giả : An Độ Phi Trầm
Số Chương  : 69
Trạng Thái : Full
Nguồn : wattpad.com/story/149101326
Cập Nhật  : 08:48 30-03-2020
Tựa: 全世界都阻止我跳河
Tác giả: An Độ Phi Trầm - 安度非沉
Thể loại: Hiện đại, trùng sinh, liên tục trùng sinh, vườn trường, có buồn có vui, chậm nhiệt, chậm thật chậm nhiệt, hằng ngày, thanh thủy, tuyệt đối HE
Tình trạng Raw: 69 chương - Hoàn
Tình trạng Edit: Hoàn
Translate: QT đại nhân, Google đại tỷ
Chuyên-solo-mid: Thiên Thánh
Tấn Giang: jjwxc/3001108

Văn án méo khi nào muốn đăng nhưng giờ đăng:
Ngày Đào An An qua đời.
Mưa rất lớn, đất rất trơn, nàng trượt một cái rơi xuống sông.
Cứ như vậy "go die".
Có lẽ bởi vì oán niệm quá sâu.
Nàng sống trở về ngày hôm đó, ven sông.
Mưa rất lớn, đất rất trơn, nàng lại trượt một cái rơi xuống sông.
. . . Oán niệm càng sâu.
Nàng lại sống trở về ngày hôm đó, ven sông.
Mưa rất lớn. . .
Đào An An đã chết rất nhiều lần rồi sống lại rất nhiều lần sau đó quyết tâm không sống lại nữa.
Nhưng mà oán niệm đã quá sâu.
Nàng còn phải rơi xuống sông đại khái mười ngàn lần.
. . . Lại cho nàng một cơ hội nữa, nàng sống lại sớm hơn năm phút!
Chủ động nhảy xuống sông! Tiêu trừ oán niệm! Nàng có thể giải thoát rồi!
Đúng! Cứ như thế!
Nhưng! Năm phút này! Cả thế giới ai nấy ngăn nàng nhảy sông!
Có thôi đi không!

Danh sách chương

Comment, Review truyện Cả Thế Giới Ngăn Tôi Nhảy Sông Tự Sát