Truyện Cô Giáo Hoàng Và Cô Giáo Lý

Cô Giáo Hoàng Và Cô Giáo Lý

Thể loại : Bách Hợp
Tác Giả : Beta Quân
Số Chương  : 24
Trạng Thái : Full
Nguồn : wattpad.com/story/147734161
Cập Nhật  : 09:57 08-04-2020
Tác phẩm: Cô Giáo Hoàng Và Cô Giáo Lý (黄老师和李老师)
Tác giả: Beta Quân (Beta 君)
Nhân vật chính: Lý Nghệ Đồng, Hoàng Đình Đình, Cung Thi Kỳ, Trương Vũ Hâm
Độ dài: 20 chương + 2 phiên ngoại
Thể loại: Bách hợp (Nữ x Nữ), Hài hước, Nhẹ nhàng, HE

Comment, Review truyện Cô Giáo Hoàng Và Cô Giáo Lý