Chương Trước/8Chương Sau

Diệp Thu Mễ và Lý Lăng Vân

Chương 7

Lý Lăng Vân: Thu Mễ Thu Mễ!

Diệp Thu Mễ cuồng nộ loạn vũ: Không được gọi!

Lý Lăng Vân: Tới ăn kẹo hồ lô, ngoan.

Diệp Thu Mễ lãnh tuấn uy nghiêm: Được.
Chương Trước/8Chương Sau

Theo Dõi