Truyện Giày Cao Gót (Cao Cân Hài)

Giày Cao Gót (Cao Cân Hài)

Thể loại : Bách Hợp
Tác Giả : Quân Ngôn Hoan
Số Chương  : 77
Trạng Thái : Full Hot
Nguồn : https://wtulip01.wordpress.com
Cập Nhật  : 22:33 26-02-2020
Nữ nhân mang giày cao gót để làm gì? Làm đẹp? Hay là tăng chiều cao? Đều không phải!

Các nàng cần, chính là khí thế! Là ngạo khí hướng về phía trước!

Thẩm Mi, tổng thanh tra thị trường tập đoàn Lôi thị, nữ cường nhân mạnh mẽ vang dội.

Lý Ngạo Quân, tổng thanh tra thị trường công ty Gia Lai, mỹ nhân mị hoặc, tiếu lý tàng đao.

Hai nữ nhân vì hợp tác trong công việc và ân oán cá nhân mà phải xuất hiện cùng nhau.

Vì lợi ích thương trường, Lý Ngạo Quân âm thầm điều tra Thẩm Mi, ý đồ tìm ra nhược điểm của nàng.

Nhược điểm trong tay, Lý Ngạo Quân lại do dự. Đột nhiên, tâm loạn như ma. Hai người từ oan gian không để ai vào mắt, đến khi bắt đầu thưởng thức nhau, lý trí cùng tình cảm ngày càng xung đột.

Mắt thấy tình cảm hai người xuất hiện ánh rạng đông, nhược điểm của Thẩm Mi bất ngờ bị đưa ra ánh sáng.

Lợi ích mâu thuẫn, thương trường hiểm ác lừa người gạt ta, lòng người đen tối giờ mới bắt đầu....

Hiểu lầm, mâu thuẫn, tiền tài, dục vọng...

Bàn tay đen tối đang âm thầm điều khiển tất cả đến tột cùng là ai?

Danh sách chương

Comment, Review truyện Giày Cao Gót (Cao Cân Hài)