Chương Trước/42Chương Sau

Lộng Gió

Chương 37-2: Vòng Bốn

Những người thi đấu vòng sau đã được định đoạt qua các trận đấu.

- Hàn Mộ Ngọc

- Hàn Ôn

- Lãnh Tâm Dĩnh

- Hắc Viêm Doanh

Và lịch thi đấu cụ thể như sau:

Ngày thứ nhất: Hàn Ôn với Lãnh Tâm Dĩnh

Ngày thứ hai: Hàn Mộ Ngọc với Hắc Viêm Doanh

Và còn lại hai người bước vào vòng chung kết, vòng đấu cuối cùng.
Chương Trước/42Chương Sau

Theo Dõi