Chương Trước/19Chương Sau

Một Lít Nước Mắt

Chương 6: Tương Lai

Hôm nay chúng tôi có một buổi trao đổi hướng nghiệp giữa các phụ huynh và giáo viên . Chủ đề là học sinh nên thi vào trường phổ thông nào.

1.Với khả năng của mình, tôi vẫn có thể theo học ở các trường công lập.

2.Về cơ thể tôi , giờ đây tôi không còn đi vững được nữa, và chúng tôi cũng không thể biết tình hình sẽ diễn biến thế nào, vì thế tôi sẽ phải lựa chọn một trường phổ thông gần nhà mình. Tôi đã viết vào tờ đơn với lý do là tôi không thể đi học xa nhà như vậy được.

3.Có lẽ tôi sẽ chọn một trường tư, điều này trước kia mẹ con tôi chưa bao giờ nghĩ đến, mọi người trong lớp ai cũng muốn học ở trường công. Thầy giáo tôi nói rằng , học ở đâu không quan trọng, quan trọng là nơi đó phù hợp với mình . Đó là lý do chúng tôi đã quyết định như thế.
Chương Trước/19Chương Sau

Theo Dõi