Chương Trước/63Chương Sau

Một Ngàn Tám Trăm Ngày

Chương 63: Lời cảm ơn

Trước tiên xin cảm ơn bản thân mình vì đã kiên trì chuyển ngữ hoàn bộ truyện này.

Thứ dến xin cảm ơn mọi người đã theo mình tới chương cuối cùng. Mình không giỏi bày tỏ cảm xúc, chỉ biết thật lòng cảm ơn mọi người, cảm ơn chân thành từ tận đáy lòng.

Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình trong những truyện sắp tới.

Dự kiến đăng hố tiếp theo là khoảng 2 tuần nữa, còn truyện nào thì mình vẫn đang phân vân không biết cho em nào lên trước.

Anw, cảm ơn vì đã yêu thương Giải Tổng và "Một ngàn tám trăm ngày".
Chương Trước/63Chương Sau

Theo Dõi