Chương Trước/23Chương Sau

Nam Thần Phòng Bên Là Lớp Trưởng

Đôi Lời Của Mình

các bạn ơi , thật sự mình xin lỗi khi không ra chương mới trong suốt thòi gian qua. Hiện tại thì mình cũng vẫn chưa thể ra chương nào được vì mình cần chú tâm vào học tập cho nên sẽ tạm ngừng không ra chương mới có lẽ là sang năm mới trong những ngày nghỉ Tết mình sẽ chắc chắn mỗi ngày một chương ạ! một lần nữa xin lỗi bạn đọc và những bạn đang theo dõi truyện của mình!

Thân!
Chương Trước/23Chương Sau

Theo Dõi