Chương Trước/12Chương Sau

Ngươi Là Người Của Ta

Chương 12

Diệp Thanh Ca bị Lý Uyên theo sau mông cứ gọi tức phụ ơi tức phụ à, trong lòng cũng rất khó hiểu.

Năm đó Lý Uyên mới mười mấy tuổi, mắt ngọc mày ngài mặt như quan ngọc, tuấn tú vô cùng.

Rõ là trong lòng mình len lén nghĩ mua hắn về sơn trang làm tức phụ nhi.

Mua mua làm sao, lại không cẩn thận tự bán mình luôn?

Thiếu gia, vẫn không hiểu.

~Hoàn~

Chơi điệp la hán bằng kim nguyên bảo

~*~
Chương Trước/12Chương Sau

Theo Dõi