Chương Trước/10Chương Sau

Nguyên Phối Nghịch Tập

☆ Thế Giới Thứ Sáu - Nông Thôn Và Thế Gia, Nam Chính Thế Gia Là Vị Hôn Phu

Thế giới thứ sáu - Nông thôn và thế gia, nam chính thế gia là vị hôn phu

Thế giới này nam chính tên Vệ Hi, gần cuối thế giới này nam chính cứu Tiêm Vũ nên bị nữ phụ giết chết, Tiêm Vũ phải hao tổn rất nhiêu pháp lực mới cứu anh sống lại được.
Chương Trước/10Chương Sau

Theo Dõi