Chương Trước/10Chương Sau

Nguyên Phối Nghịch Tập

☆ Thế Giới Thứ Tám - Mạt Thế, Người Cầm Quyền Là Vị Hôn Phu

☆ Thế giới thứ tám - Mạt thế, người cầm quyền là vị hôn phu

Thế giới này có không gian, có vũ lực, có đánh mặt, có ngược nguyên nữ chính. Nam chính thế giới này tên Mộ Dung Ngự Thiên.
Chương Trước/10Chương Sau

Theo Dõi