Truyện Nhất Kiếm Quang Hàn Khởi Thu Lâu

Nhất Kiếm Quang Hàn Khởi Thu Lâu

Thể loại : Kiếm Hiệp
Tác Giả : Ức Văn
Số Chương  : 18
Trạng Thái : Full
Cập Nhật  : 14:07 14-09-2018
一剑光寒起书楼

Dịch: Fishscreen

Biên tập: Ba_Van

Comment, Review truyện Nhất Kiếm Quang Hàn Khởi Thu Lâu