Chương Trước/62Chương Sau

Thăng Chức Toàn Diện

Chương 47: Nhà Có Mỏ Quặng 01

*

Chú thích:

(1) Tử Khí Đông Lai “紫气东来”: nghĩa là khí tía từ phương Đông đến. Đây là loại khí tốt lành, mang lại bình an và may mắn.

46
Chương Trước/62Chương Sau

Theo Dõi