Chương Trước/62Chương Sau

Thăng Chức Toàn Diện

Chương 49: Nhà Có Mỏ Quặng 03

*

Chú thích:

(1) Cầm lông gà làm lệnh tiễn “拿着鸡毛当令箭”: câu tục ngữ này dùng để miêu tả một người dựa hơi cấp trên (hoặc ai đó) để ra lệnh không liên quan hoặc cực kỳ rộng, dùng giọng điệu kiêu ngạo để ép buộc người khác, hoàn toàn không cân nhắc nhân tố khách quan. Nói cách khác là “giở trò quyền mưu, lấy giả làm thật, công khai ra lệnh”. Ngoài ra, nó còn có nghĩa là chuyện bé xé ra to, mượn chuyện khác để nói chuyện mình

(2) Bạch phú mỹ “白富美”: trắng trẻo, giàu có, xinh đẹp

(3) Chó liếm “舔狗”: ngôn ngữ mạng, chủ yếu dùng trong một mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình nhưng vẫn cố chấp theo đuổi, không biết giới hạn, không có lòng tự tôn hoặc người chuyên nịnh bợ

(4) Cơm nhuyễn -> Ăn cơm nhuyễn = ăn bám, trai bao

(5) Không lên được mặt bàn: Không xứng tầm

(6) DataSource hay Data Source, nguồn dữ liệu
Chương Trước/62Chương Sau

Theo Dõi