Chương Trước/212Chương Sau

Vĩnh Hằng Chí Tôn

Chương 38: Thối Thể Đan

Dịch giả: rolland

- Pháp môn vận chuyển Chân khí thật cao minh.

Xích Hỏa Quyết tu luyện tới tầng thứ ba, uy lực so với Hồng Ngọc Công tầng thứ sáu thua rất nhiều, nhưng hiệu suất sử dụng Chân khí làm Lý Phù Trần khen không dứt, nếu nói Hồng Ngọc Công có thể phát huy năm thành hiệu suất, Xích Hỏa Quyết ít nhất phải phát huy ra bảy thành.

Không sai, sử dụng Chân khí cũng có hiệu suất.

Xích Hỏa Quyết giống như một hoả lò, thiêu đốt tương đối hoàn toàn, không có nhiều căn bã lưu lại, mà Hồng Ngọc Công lưu lại nhiều cặn hơn, dưới tình huống cùng uy lực, Xích Hỏa Quyết kéo dài hơn Hồng Ngọc Công, hơn nữa còn ổn định hơn.

- Không hổ là công pháp Hoàng cấp Đỉnh giai.

Lý Phù Trần đối với công pháp tiến giai của Xích Hỏa Quyết, Xích Hỏa Huyền Công càng trông chờ hơn.

Ý thức tiến vào Thức Hải, Lý Phù Trần thấy được Linh hồn của mình đang bao phủ Kim Sắc Tiểu Phù, có thể thấy được Linh hồn màu xanh nhạt có sáu thành chuyển thành màu xanh, nhìn qua, trong quang cầu hai màu, bên trong là màu xanh biếc, bên ngoài là màu xanh nhạt, rực rỡ giống như một bảo vật hiếm có.

- Còn kém bốn thành, không biết Linh hồn màu xanh sẽ làm ngộ tính của ta đạt tới cấp độ nào.

Chỉ với Linh hồn màu xanh nhạt, khiến ngộ tính của Lý Phù Trần vượt qua căn cốt tam tinh, đủ ép tới căn cốt tứ tinh.

Đương nhiên, Lý Phù Trần cũng biết, Linh hồn chỉ đề thăng ngộ tính của hắn, những phương diện khác không được đề thăng, mà căn cốt tứ tinh ngoại trừ có ngộ tính siêu phàm ra, còn có tư chất siêu phàm, hiện tại còn không hiện ra, nhưng theo tu vi tăng lên, tầm quan trọng của căn cốt càng ngày càng lớn.

Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu, căn cốt phổ thông cùng căn cốt nhất tinh rất khó tu luyện đến Địa Sát cảnh, tư chất thân thể đã hạn chế bọn họ.

Có thể nói, con đường Võ đạo, mỗi cảnh giới là một bình chướng, Luyện Khí cảnh đến Quy Nguyên cảnh là bình chướng yếu nhất, trên cơ bản chỉ cần có đủ tài nguyên, là có thể tu luyện tới Quy Nguyên cảnh.

Quy Nguyên cảnh đến Địa Sát cảnh là cửa ải khó khăn thứ hai trên con đường Võ đạo, trên chín thành Võ giả đều kẹt ở bình chướng này, cả đời không thể đột phá.

Địa Sát cảnh đi lên nữa thì càng ngày càng khó khăn.

Giống như một con đường mới bắt đầu rất rộng rãi, càng về sau càng chật hẹp, cho đến khi chỉ có vài người có thể qua được.

- Tư chất của thân thể theo không kịp, nhưng ngộ tính của ta đủ mạnh mẽ, cho dù hạn chế của tư chất ta cũng không coi vào đâu, ngộ tính gấp đôi không được, thì ngộ tính gấp năm, gấp mười, gấp mấy chục lần là được.

Có khả năng đột phá tới Địa Sát cảnh, ai không phải là người có ngộ tính tốt, thông thường, căn cốt phổ thông đột phá tới Địa Sát cảnh, thực lực mạnh hơn Địa Sát cảnh bình thường không ít.

Đệ tử Ngoại Tông Nhất đẳng mỗi tháng có thể mua được vật phẩm trong tông môn giá trị một ngàn kim tệ, Lý Phù Trần không muốn lãng phí cơ hội tháng này, bớt chút thời gian đi Tư Nguyên Đại Điện của Ngoại Tông.

Tư Nguyên Đại Điện có rất nhiều người, nhốn nha nhốn nháo.

Đan dược, Nguyên khí thuỷ tinh, bì giáp, binh khí, ..., Lý Phù Trần nhìn qua một lần, hai mắt đều sáng lên, vật phẩm trong Tư Nguyên Đại Điện, còn phong phú hơn trong tưởng tượng của hắn.

Đan được từ Hoàng cấp Đê giai đến Hoàng cấp Cao giai, giá từ mười kim tệ đến ngàn kim tệ.

Nguyên khí thuỷ tinh từ cấp thấp đến đỉnh cấp, giá từ mười mấy kim tệ đến một ngàn kim tệ.

Bì giáp chỉ có bì giáp cấp một cùng bì giáp cấp hai, bì giáp cấp một giá khoảng mười mấy kim tệ, bì giáp cấp hai thì tới mấy trăm kim tệ.

Về phần binh khí phần lớn là bảo kiếm cấp một, giá từ mười mấy kim tệ đến mấy trăm kim tệ, Lý Phù Trần quan sát một chút, trên cơ bản đều là Tinh Cương Kiếm.

- Đệ tử Ngoại Tông Nhất đẳng, có thể mua vật phẩm giá trị một ngàn kim tệ, có vài thứ dùng kim tệ không mua được, đoán chừng phải dùng điểm cống hiến.

Lý Phù Trần ngay cả một điểm cống hiến cũng không có, có nhiều thứ tốt chỉ có thể giương mắt nhìn.

Cuối cùng, Lý Phù Trần lấy một ngàn kim tệ mua hai viên Hoàng cấp Trung giai Thối Thể Đan.

Thối Thể Đan có thể rèn luyện tạp chất của thân thể, tăng lên lực lượng, bên ngoài rất ít xuất hiện, thuộc về tài nguyên vô cùng trân quý.

Đan dược tới tay, Lý Phù Trần nhanh chóng rời khỏi Tư Nguyên Đại Điện.

. . .

Chín mươi cân.

Hai viên Thối Thể Đan, không chỉ rèn luyện thân thể của Lý Phù Trần, càng làm lực lượng của Lý Phù Trần tăng thêm chín mươi cân.

Viên thứ nhất tăng năm mươi cân, viên thứ hai tăng thêm bốn mươi cân.

Kể từ đó, lực lượng thân thể của Lý Phù Trần đạt tới bốn năm trăm cân.

- Lực lượng thân thể của mỗi người đều có cực hạn, đến cực hạn, cho dù dùng thêm nhiều tài nguyên luyện thể, cũng không tăng được bao nhiêu lực lượng, nhưng cực hạn của cơ thể ta còn chưa tới, không biết cuối cùng có bao nhiêu lực lượng.

Thối Thân Trì có thể làm lực lượng của một người tăng lên năm trăm cân trở lên, cụ thể nhiều hay ít, mỗi người mỗi khác, chủ yếu là cực hạn của mỗi người khác nhau.

Lý Phù Trần phỏng đoán lực lượng cực hạn của thân thể mình không thấp hơn bảy trăm cân.

Nhưng muốn lực lượng tăng đến bảy trăm cân, là một chuyện rất khó khăn, đừng xem hai viên Thối Thể Đan có thể gia tăng chín mươi cân lực, nhưng hiệu quả của Thối Thể Đan sẽ càng ngày càng yếu, lực lượng tăng thêm càng ngày càng ít.

Tiếp theo phải cần năm sáu viên mới tăng thêm chín mươi cân lực, càng về sau, để tăng thêm chín mươi cân cần nhiều Thối Thể Đan hơn, cho đến khi hiệu quả của Thối Thể Đan không còn mới thôi.

Trừ khi lực lượng thân thể cực hạn của Lý Phù Trần đạt tới một tầng thứ cao hơn.

Nhưng mà đột phá lực lượng thân thể cực hạn cũng không phải chuyện dễ dàng, Võ giả mỗi lần đề thăng một cảnh giới nhỏ, lực lượng thân thể cực hạn sẽ tăng thêm một chút.

Thông thường mà nói, Luyện Khí cảnh cửu trọng bình thường có cực hạn không vượt quá ngàn cân.

Một vài người trời sinh thần lực, có thể đạt tới một ngàn rưỡi, thậm chí hai nghìn cân, nhưng dù sao cũng rất ít.

Đến Quy Nguyên cảnh, lực lượng thân thể cực hạn của Võ giả sẽ tăng thêm rất lớn, Võ giả Quy Nguyên cảnh cửu trọng bình thường có cực hạn khoảng hai ngàn cân.

Đương nhiên, mọi sự không có tuyệt đối.

Nếu có một môn công pháp luyện thể, có thể dễ dàng đột phá cực hạn của thân thể.

Chỉ là công pháp luyện thể rất khó tìm, chỉ trong tông môn mới có, có người nói, công pháp luyện thể cấp thấp, ít nhất đều là công pháp Hoàng cấp Đỉnh giai, cần rất nhiều điểm cống hiến để đổi.

- Có cơ hội, phải đổi một môn công pháp luyện thể.

Lý Phù Trần muốn công pháp luyện thể, ngoại trừ đề thăng lực lượng cực hạn của bản thân, là vì tu luyện Xích Hỏa Quyết.

Xích Hỏa Quyết đối với tư chất thân thể yêu cầu rất cao, người có thân thể yếu đuối, không cách nào tu luyện công pháp tới cảnh giới cao nhất, mạnh mẽ tu luyện, nhẹ thì tổn thương kinh mạch, nặng thì tự thiêu.

Xích Hỏa Quyết còn khó tu luyện như vậy, chứ đừng nói phía sau còn có Xích Hỏa Huyền Công cùng với Phần Thiên Chân Công.

- Phải nghĩ biện pháp kiếm điểm cống hiến mới được.

Lý Phù Trần nghĩ tới nghĩ lui, tốt nhất vẫn là làm nhiệm vụ của tông môn.

Kỳ thật tu luyện công pháp nhập môn cũng có thể kiếm điểm cống hiến, trong vòng một năm đem Xích Hỏa Quyết tu luyện tới tầng thứ bảy, có thể được năm nghìn điểm cống hiến, trong vòng một năm đem Xích Hỏa Quyết tu luyện tới tầng thứ tám, có thể được ba vạn điểm cống hiến, trong vòng một năm đem Xích Hỏa Quyết tu luyện tới tầng thứ chín, có thể thu được mười vạn điểm cống hiến, ngoài ra, trong vòng hai năm tu luyện Xích Hỏa Quyết đến tầng thứ chín, cũng có thể thu được ba vạn điểm cống hiến.

Cách thu điểm cống hiến trong tông môn có rất nhiều, nhưng hiện tại, Lý Phù Trần không có nhiều cách.
Chương Trước/212Chương Sau

Theo Dõi