Chương Trước/212Chương Sau

Vĩnh Hằng Chí Tôn

Chương 60: Xích hỏa huyền công

Dịch giả: rolland

Ngày thứ hai, Lý Phù Trần cầm Vinh Diệu Lệnh Bài, đây là lần đầu tiên hắn đi vào Nội Tông của Thương Lan Tông.

Bầu không khí của Nội Tông rất khác với Ngoại Tông.

Tuy ở Ngoại Tông cạnh tranh rất kịch liệt, nhưng tất cả đều là Võ giả Luyện Khí cảnh, cho dù kịch liệt cũng không tính là đâu.

Mà đệ tử Nội Tông đều là Võ giả Quy Nguyên cảnh, một khi vận chuyển Chân khí, toàn thân được bao phủ bởi Chân khi đủ mọi màu sắc, khí tức kinh khủng giống như Yêu Ma, cách rất xa vẫn cảm thấy được.

Nội Tông, Võ Học Đại Điện.

- Vinh Diệu Lệnh Bài, không tệ, ta thấy ngươi không cần chọn, công pháp thích hợp với ngươi chỉ có một loại, chính là công pháp Huyền cấp Trung giai, Xích Hỏa Huyền Công, năm vạn điểm cống hiến.

Thái độ cũa Nội Tông Võ Học trưởng lão đối với Lý Phù Trần rất tốt.

- Trưởng lão, ta còn muốn chọn một môn công pháp luyện thể.

Lý Phù Trần nói.

Mắt của Nội Tông Võ Học trưởng lão sáng lên:

- Ngươi ở Ngoại Tông tu luyện loại công pháp luyện thể gì, có viên mãn hay chưa?

- Xích Cấp Chiến Thân, đã viên mãn rồi.

- Tốt.

Nội Tông Võ Học trưởng lão tán dương nói:

- Tuy rằng ngươi chỉ là căn cốt phổ thông, nhưng không nên đánh giá thấp mình, căn cốt phổ thông không phải không tu luyện tới Thiên Cương cảnh, chỉ cần đủ cơ duyên, tất cả đều có thể.

Trưởng Lão Nội Tông đều là Võ giả Thiên Cương cảnh, mà Nội Tông Võ Học trưởng lão, chỉ là căn cốt nhất tinh, cho nên hắn đối với người có căn cốt thấp, ngộ tính cao, rất thưởng thức.

Lý Phù Trần tiến vào Võ Học Đại Điện, bắt đầu lựa chọn công pháp luyện thể.

Đầu tiên là công pháp luyện thể Huyền cấp Đê giai.

Võ học bí tịch Huyền cấp Đê giai, chỉ cần hơn vạn điểm cống hiến, nhưng công pháp luyện thể Huyền cấp Đê giai, trên cơ bản đều hơn hai vạn.

- Càn Vân Chiến Thể, tu luyện tới viên mãn, lực lượng thân thể có thể đạt bảy ngàn cân, giá hai vạn điểm cống hiến.

- Thiết Cương Thân, tu luyện tới viên mãn, lực lượng thân thể có thể nắm được đến bảy ngàn năm trăm cân, giá hai vạn hai ngàn điểm cống hiến.

- Tê Vương Cốt, tu luyện tới viên mãn, thân thể có thể đạt tới tám ngàn cân lực lượng, giá hai vạn năm ngàn điểm cống hiến.

...

Hơn mười bản bí tịch công pháp luyện thể Huyền cấp Đê giai, Lý Phù Trần cũng không hài lòng.

Hắn tu luyện Xích Cấp Chiến Thân đến viên mãn đã có năm nghìn cân lực lượng, không kém công pháp luyện thể Huyền cấp Đê giai bao nhiêu.

Suy nghĩ một chút, Lý Phù Trần đi tới kệ sách cất giữ công pháp luyện thể Huyền cấp Trung giai.

- Đồng Cương Thân, tu luyện tới viên mãn, lực lượng thân thể có thể đạt tới một van hai ngàn cân, giá sáu vạn hai ngàn điểm cống hiến.

- Hổ Hạc Phi Vân Kình, tu luyện tới viên mãn, thân thể có thể đạt tới một vạn ba ngàn cân lực lượng, giá sáu vạn năm ngàn điểm cống hiến.

- Phục Ba Quyền, tu luyện tới viên mãn, có thể đạt được một vạn ba ngàn năm trăm cân lực lượng, giá sáu vạn tám ngàn điểm cống hiến.

- Tiệt Hình Đạo, tu luyện tới viên mãn, có thể đạt được một vạn năm ngàn cân lực lượng, giá bảy vạn năm ngàn điểm cống hiến.

...

Thấy công pháp luyện thể Huyền cấp Trung giai, Lý Phù Trần sáng mắt lên.

Công pháp luyện thể Huyền cấp cùng công pháp luyện thể Hoàng cấp Đỉnh giai rất khác nhau, công pháp Hoàng cấp Đỉnh giai đơn thuần là tu luyện da thịt, gân cốt, rèn luyện thân thể.

Còn công pháp luyện thể Huyền cấp, bên trong ẩn chứa ảo diệu của thân thể.

Giống như Hổ Hạc Phi Vân Kình, không chỉ làm lực lượng thân thể tăng nhiều, mà còn có thể cho người luyện lực đạo như mãnh hổ, nhẹ nhàng như tiên hạc.

Ví như Phục Ba Quyền, nghe như một môn Quyền pháp, trên thực tế là một môn công pháp luyện thể dùng Quyền pháp phát lực, vận động thân thể.

Tu luyện tới cảnh giới viên mãn, có thể giải lực đạo của đối thủ đánh tới.

Về phần Tiệt Hình Đạo, là thâm ảo nhất.

Đây là một môn tĩnh công.

Dùng ý niệm cải biến thân thể, bình thường không cần tôi luyện thân thể.

Đương nhiên, Thối Thể Đan vẫn phải dùng.

- Chọn nó.

Lý Phù Trần thích khiêu chiến độ khó, nếu không có lỗi với ngộ tính của mình.

Xích Hỏa Huyền Công năm vạn điểm cống hiến, Tiệt Hình Đạo bảy vạn năm ngàn điểm cống hiến.

Điểm cống hiến của Lý Phù Trần, thoáng cái đã mất mười hai vạn năm ngàn, chỉ còn lại một vạn bốn ngàn năm trăm.

Lý Phù Trần rời khỏi khu vực Nội Tông, phản hồi tiểu viện của mình.

- Không hổ là Xích Hỏa Huyền Công, rõ ràng là tiến giai công pháp của Xích Hỏa Quyết!

Xích Hỏa Huyền Công có tất cả mười lăm tầng, tu luyện Xích Hỏa Quyết đến cảnh giới cao nhất là tầng thứ chín, tương đương với tu luyện Xích Hỏa Huyền Công đến tầng thứ bảy.

Ở một mực độ nào đó, cũng giảm bớt thời gian tu luyện cho Lý Phù Trần rất nhiều, không cần hắn tu luyện lại từ đầu.

Tìm hiểu thoáng Công ý của Xích Hỏa Huyền Công.

Lý Phù Trần "thế như chẻ tre", một ngày liền chuyển đổi Xích Hỏa Quyết thành Xích Hỏa Huyền Công.

Xích Hỏa Huyền Công tầng thứ bảy có uy lực tuy bằng với Xích Hỏa Quyết, nhưng hiệu suất sử dụng Chân khí vượt qua Xích Hỏa Quyết rất nhiều.

Cùng một lượng Chân khí, thời gian chiến đấu của Xích Hỏa Huyền Công dài hơn, tốc độ hồi phục nhanh hơn.

Về phần Tiệt Hình Đạo, giống như Xích Cấp Chiến Thân, cũng phân ba tầng cảnh giới.

Tầng thứ nhất viên mãn, thân thể có năm nghìn cân lực lượng.

Tầng thứ hai viên mãn, thân thể có một vạn cân lực lượng.

Tầng thứ ba viên mãn, thân thể có một vạn năm ngàn cân lực lượng.

Tuy rằng Lý Phù Trần có năm nghìn cân cự lực, nhưng không có nghĩa là hắn tu luyện Tiệt Hình Đạo đến tầng thứ nhất viên mãn.

Tiệt Hình Đạo trọng ý không trọng hình, thân thể lực lượng chỉ là một mặt, thân thể ý niệm là một mặt khác.

Tốt hơn so với Xích Cấp Chiến Thân, năm nghìn cân cự lực là một mặt, Xích Cấp Chiến Thân thay cho thân thể phòng ngự lại là một mặt.

Lý Phù Trần ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu sử dung ý niệm tưởng tượng ra một đống động tác khác nhau, tưởng tượng ra khí huyết của mình vận chuyển rất kịch liệt.

Dần dần, trên ót cuả Lý Phù Trần chảy ra mồ hôi, da cũng từ từ đỏ lên, nổi gân xanh.

Đây là hiện tượng khi vận động kịch liệt.

- Thật thú vị.

Ý chí của Lý Phù Trần rất kiên định, ý niệm cô đọng vô cùng, cho nên Tiệt Hình Đạo tầng thứ nhất với hắn mà nói cũng không quá khó khăn.

Phù!

Lý Phù Trần đánh ra một quyền, phát hiện tốc độ ra quyền nhanh hơn, kình lực rất tập trung.

Rất nhiều công pháp luyện thể tu luyện ra lực lượng thân thể, cũng không phải "sức trâu", mà là tốc độ.

Xích Cấp Chiến Thân viên mãn, tốc độ của Lý Phù Trần cũng rất nhanh.

Hiện tại tu luyện Tiệt Hình Đạo đến tầng thứ nhất, tốc độ lại nâng cao một bước.

...

Ngày hôm đó, Quan Tuyết tới Thí Luyện Tháp lần thứ hai.

Thành tích lần trước của nàng là một trăm chín mươi tám, thành tích lần này chính thức tiến vào trước một trăm, đạt tới chín mươi tám.

Lý Phù Trần xuất hiện, để cho Quan Tuyết sinh ra một chút cảm giác nguy cơ và không được tự nhiên.

Người nàng không thèm để ý trước đây, hiện tại tại Ngoại Tông phong quang vô hạn, thành tích Thí Luyện Tháp thậm chí vượt qua nàng rất nhiều, điều này làm nàng rất không cam lòng.

Tuy nói Lý Phù Trần chỉ là căn cốt phổ thông, tương lại không thể so với nàng, nhưng nàng thân là căn cốt tứ tinh, không cho phép người khác vượt qua nàng.

Nguy cơ và cảm giác không được tự nhiên, kích phát ý chí chiến đấu của Quan Tuyết.

Trong một tháng ngắn ngủi, Quan Tuyết rốt cục luyện thành Thất Tinh Đoán Thể, lực lượng thân thể đạt ba ngàn cân, ngoài ra, tu vi cũng từ Luyện Khí cảnh bát trọng đột phá đến Luyện Khí cảnh cửu trọng.

- Cho ta thời gian mấy tháng, ta nhất định vượt qua.

Quan Tuyết có căn cốt tứ tinh Nhu Thủy, tu luyện Bạch Lãng Quyết làm ít công to.

Trước đây nàng không vội vã, tu luyện đã rất nhanh, hiện tại nàng có áp lực, tốc độ tu luyện lại tăng lên lần nữa, Bạch Lãng Quyết đã đạt đến tầng thứ tám hậu kỳ.
Chương Trước/212Chương Sau

Theo Dõi